РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСИ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОБИЧАМ ТЕ, МОРЕ“

                                 ВАРНА ` 2022

 

ЛИТЕРАТУРА

Право на участие в раздел „Литература“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

І група: 8 -10 г.

ІІ група: 11 -13 г.

ІІІ група: 14-16 г.

Конкурсът е индивидуален.

В раздел литература влизат  жанровете –  поезия;  проза (есе, разказ)

Регламент на раздел “Литературни творби”:

Всеки участник има право да представи по 1 творба във всеки  жанр. Творбите трябва да са напечатани на компютър. Ръкописи не се разглеждат.

Творбите се изпращат на електронната поща на читалището.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.

Литературните творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране (няма да бъдат оценявани).

Краен срок за изпращане на творбите: 30.04.2022 г.

Общи условия:

Всеки участник има право да участва и във двата жанра на раздела;

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби с цел популяризиране на конкурса;

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com;

Поради въведените противоепидемични мерки на територията на  Република България, свързана с разпространението на COVID – 19, наградите на отличените участници – Диплом и медал ще бъдат изпратени по български пощи на посочения адрес .

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Творбите за участие в конкурса се изпращат на email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com;

 

 

МУЗИКА

Организатор на конкурса e Народно читалище „Васил Левски 1945“

Раздел музика е съвместна проява на читалището, БНР Програма Хоризонт и Радио Варна . Провежда под формата на радиоконкурс

Право на участие в раздел „Музика“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

Конкурсът в раздел“музика“ е индивидуален и групов

 

Регламент на раздел “Музика”:

  • Кандидатите изпращат качествен запис на една песен с музикален съпровод на морска тематика от български композитор.
  • Всяка заявка трябва да бъде придружена с данни за изпълнителя/групата: трите имена/наименование, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.
  • Имената на: песента и авторите на музиката и текста;
  • качествена снимка за рекламния каталог;

Записът, заявката и снимката се изпращат на посочените ел. пощи на конкурса; n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com
Краен срок за изпращане на музикалните записи: 30.04.2022 г.

Общи условия:

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните изпълнения

 с цел популяризирането на конкурса;

Журирането е предварително по изпратените записи;

Лауреатите ще бъдат уведомени в кои предавания и в кои часове ще бъдат излъчвани по радиото;

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com;

         Поради въведените противоепидемични мерки на територията на  Република България, свързана с разпространението на COVID – 19, наградите на лауреатите на конкурса – Диплом и медал ще бъдат изпратени по български пощи на посоченият адрес.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите.

 По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

 

 

РИСУНКА

Организатор на конкурса е Народно читалище „Васил Левски 1945“, в раздел рисунка съорганизатор е  Сдружение за творческа дейност и интеграция –АРТ  ВИЗИЯ

 

Право на участие раздел:Рисунка“; Компютърна рисунка

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

         Конкурсът е индивидуален.

Регламент  за участие:

  • Всеки участник има право да представи 1 творба-формат А 3,

    без ограничение на техниката на изпълнение.

  • Всяка произведение трябва да бъде придружено с данни за участник- изписани с печатни букви на гърба : трите имена, адрес, телефон,имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено.
  • Не се приемат творби, изпратени по електронната поща,участвали в друг конкурс или взаимствани от други творби.
  • Творбите, които не отговарят на условията на конкурса няма да бъдат допускани до журиране.

Забележка: Рисунките трябва да бъдат с добър външен вид.

Критерии за оценка:

 Идея; оригиналност; фантазия; култура на цвета; композиция; изпълнение.

Краен срок за получаване на творбите:  30.04.2022 г.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група .

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Общи условия:

            Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби с цел популяризиране на конкурса;

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com;

          Поради въведените противоепидемични мерки на територията на  Република България, свързана с разпространението на COVID – 19, наградите на отличените участници – Диплом и медал ще бъдат изпратени по български пощи на посочения адрес.

 

Творбите за участие в конкурса се изпращат добре опаковани на адрес:

Гр. Варна 9010,ул. “Лоза” № 3

НЧ “Васил Левски 1945” г-жа Добринка Добрева /за конкурса „Обичам те, море“/

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

Тел. 052/ 303 091; 0888/ 828 122 – Добринка Добрева; 0896701370 – Калоян Василев