РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСИ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “Обичам те, море”2023 г.

Организатор НЧ „Васил Левски 1945“, Варна

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА“

Право на участие в раздел „Литература“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

І група: 8 -10 г.

ІІ група: 11 -13 г.

ІІІ група: 14-16 г.

Конкурсът е индивидуален.

В раздел литература влизат  жанровете –  поезия;  проза (есе, разказ)

Регламент на раздел “Литературни творби”:

Всеки участник има право да представи по 1 творба от всеки  жанр. Творбите трябва да са напечатани на компютър. Ръкописи не се разглеждат.

Творбите се изпращат на електронната поща на читалището .

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.

Литературните творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране (няма да бъдат оценявани).

Краен срок за изпращане на творбите: 18.04.2023 г.

Общи условия:

Всеки участник има право да участва с по една творба и във всеки жанр – поезия, есе,

разказ.

Конкурсните творби не се връщат.

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби

с цел популяризиране на конкурса.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com

Финалният етап на конкурса е на 21 май  в Аулата на Икономически университет

Варна при следната програма:

10:00 ч. откриване на  изложба на наградените творби в раздел „рисунка“

11:00 ч. Концерт на лауреатите от раздел музика и прочит на наградени творби

от раздел“литература“

12:00 ч. Церемония по награждаване на класираните участници от трите раздела.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Наградите- Диплом, медал и предметна награда се връчват по време на церемонията по награждаване, а на тези, които не могат да присъстват Дипломите и медалите се изпращат по пощата.

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

Тел. 052/ 303 091; 0888/ 828 122 – Добринка Добрева; 0896701370 – Калоян Василев


СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

Раздел музика е съвместна проява на читалището, БНР Програма Хоризонт и Радио Варна . Провежда се под формата на радиоконкурс.

Право на участие в раздел „Музика“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

Участието в конкурса в раздел “музика“ е индивидуален и групов

Регламент на раздел “Музика”:

  • Кандидатите изпращат качествен студиен  запис на една песен с музикален съпровод ,

    на морска тематика, от български композитор по ел. поща

  •  Всяка заявка трябва да бъде придружена с данни за изпълнителя /групата: трите имена/ наименование, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.
  •  Имената на: песента и авторите на музиката и текста;
  •  качествена снимка за рекламния каталог изпратена по ел. поща или на посочения адрес.
    Краен срок за изпращане на музикалните записи: 18. 04.2023 г.

Общи условия:

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните изпълнения

с цел популяризирането на конкурса;

Журирането е предварително по изпратените  качествени студийни записи;

Лауреатите предварително  ще  бъдат уведомени за участие в гала-концерта и

в кои предавания, и в кои часове ще бъдат излъчвани по радиото.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com

Финалният етап на конкурса е на  21 май  в Аулата на Икономически университет,

Варна при следната програма:

10:00 ч. откриване на  изложба на наградените творби в раздел „рисунка“

11:00 ч. Концерт на лауреатите от радиоконкурса и прочит на наградени творби

от раздел “литература“

12:00 ч. Церемония по награждаване на класираните участници от трите раздела.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите.

По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

0888/ 828 122 Добринка Добрева

0896/701370  Калоян Василев

9010,гр. Варна, ул. „Лоза“ НЧ“Васил Левски 1945“


СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „РИСУНКА“

В раздел рисунка съорганизатор на читалището е  Сдружение за творческа дейност и интеграция –АРТ  ВИЗИЯ

Право на участие в раздел Рисунка и Компютърна рисунка имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

         Конкурсът е индивидуален.

Регламент  за участие:

  • Всеки участник има право да представи 1 творба-формат А 3,

    без ограничение на техниката на изпълнение.

  • Всяка рисунка трябва да бъде придружена с данни за участник,  изписани с

             печатни букви на гърба : трите имена, адрес, телефон,

             имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено.

  • Не се приемат творби, изпратени по електронната поща , творби  участвали в друг конкурс, или взаимствани от други творби.
  • Творбите, които не отговарят на условията на конкурса, няма да бъдат допускани до журиране.

Забележка: Рисунките трябва да бъдат с добър външен вид.

Критерии за оценка:

Идея; оригиналност; фантазия; култура на цвета; композиция; изпълнение.

Краен срок за получаване на творбите:  18.04.2023 г.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група .

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com

Финалният етап на конкурса е на 21 май  в Аулата на Икономически университет,

Варна при следната програма:

10:00 ч. откриване на  изложба на наградените творби в раздел „рисунка“

11:00 ч. Концерт на лауреатите от радиоконкурса и прочит на наградени творби

от раздел “литература“

12:00 ч. Церемония по награждаване на класираните участници от трите раздела.

За тези, които не могат да присъстват, Дипломът и медала се изпращат по поща.

Статутът на конкурса, можете да намерите на  www.morefest.com

Творбите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

Г-жа Добринка Добрева

НЧ “Васил Левски 1945”/за конкурса „Обичам те море“/

Гр. Варна 9010,ул. “Лоза” № 3

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

Тел. 052/ 303 091; 0888/ 828 122 – Добринка Добрева;

0896701370 – Калоян Василев